Privatsittning / Seans


Privatsittning

En privatsittning är en sittning mellan mig som medium, klienten och andarna.

 

Jag som medium är en neutral kanal och det är andevärlden som bestämmer vilka budskap och hälsningar man får vid en sittning.

 

Pris: 750 kr 30 min


Gruppseans

Vid en gruppseans kommer jag hem till er. Det är som en storseans men i mindre grupp. Minst 7 personer. 


Till skillnad mot en privatsittning är jag inte lika personlig vid en gruppseans, då jag inte får bli för personlig inför de andra gruppdeltagarna. En gruppseans går övrigt till på samma sätt som en privatsittning.


Hur många av deltagarna som får en hälsning varierar, därför är det inte säkert att alla får en sådan hälsning.


Pris: 300 kr / person + milersättning