Gruppseans

Gruppseans


Vid en gruppseans kommer jag hem till er. Det är som en storseans men i mindre grupp, miniantal 10 personer + milersättning.


Till skillnad mot en privatsittning är jag inte lika personlig vid en gruppseans, då jag inte får bli för personlig inför de andra gruppdeltagarna. En gruppseans går för övrigt till på samma sätt som en privatsittning.


Hur många av deltagarna som får en hälsning i en gruppseans varierar, därför är det inte säkert att alla får en sådan hälsning.


200 kr/person